فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 91-1390 » خارج فقه 91-1390 (41)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 91-1390 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی

(مقرر حقیر:فرمایشاتی در فرق بین اصول و قواعد فقهیه و نکاتی در مورد بیع بربط و ... که قبلا همه را نوشته ام.)

ارسال سوال