دسته بندی موضوعی آخرین پرسش‌ها پرسش‌های تصادفی پرسش‌های پربازدید
■ فقه (۳۳)
■ رجال و فهارس (۸)

رجال شیعه

کلیات رجالی

مفردات رجالی

رجال اهل سنت

کلیات رجالی

مفردات رجالی

فهرست و کتابشناسی (۸)

کلیات فهرستی

مفردات فهرستی

■ اصول فقه (۵)

مباحث الفاظ

اصول عملیه

برائت

تخییر

احتیاط

استصحاب

■ حدیث (۱۳)
■ تاریخ (۴)
تاریخ اسلام (۱)

تاریخ تشیع

■ امور عامه (۱۱)

حوزه علمیه

■ تفسیر و علوم قرآن (۲)

تفسیر

علوم قرآن

■ اخلاق (۳)

■ تراجم

تراجم شیعه

تراجم اهل سنت

■ عقاید و کلام (۶)

چه میزانی باید به ادبیات عرب پرداخت؟

سلام
در دوران طلبگی چه میزانی باید به تعلیم و تعلّم ادبیات عرب پرداخت؟

بسمه تعالی شأنه

چون در حوزه های علمیه ، رشته های گونا گونی وجود دارد که احتیاجات مختلف به ادبیات عرب دارد، باید طبق همان احتیاج به تعلیم و تعلم ادبیات عرب بپردازد. 

تاریخ: [۱۳۹۹/۷/۱۹]     بازدید: [775]

ارسال سوال